Dotace EU

Naše firma byla úspěšná při realizaci projektů:

-> „Vyvážecí vlek pro efektivní manipulaci s kulatinou“. Tento projekt je spolufinancován s podporou z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím MAS Lanškrounsko.

Cíli projektu jsou především zvýšení produktivity práce v podnik a úspora času při přibližování dřeva od místa těžby k místu odvozu kulatiny. Výsledkem projektu je pořízení kvalitního a šetrného vyvážecího vleku. Používáním nového stroje dojde k eliminaci převážení kulatiny přes polní pozemky, které byly dosud manipulací velmi poškozovány. Tím bude dosaženo menšího zhutnění půdy v dráze přibližování a snížení poškození polních či lesních porostů. Také odpadne nutnost úklidu v dráze přibližování na polních pozemcích po manipulaci se dřevem.

-> „ Zakoupení traktorového přívěsu na balíky " o minimální nosnosti 12 tun. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Stroj bude sloužit v rámci hospodaření při svozu krmiva pro skot.


                                                                                                               


Kde nás najdete

Adresa společnosti

Cotkytle 190
563 01 Lanškroun

Mapa sídla společnosti